Nhà và kho 2 mặt tiền QL 14 Cuôr Đăng. 77x75m tc1200 Giá 25 tỷ.

Nhà và kho 2 mặt tiền QL 14 Cuôr Đăng. 77x75m tc1200 Giá 25 tỷ. Đã trừ chỉ giới đường. Chỉ chào khách, 

  • Cư MGar
  • >2000m2
  • 25.000.000.000 đ
Sản phẩm khác

0909094899